NATURVITENSKAP

Mystiske Titan

Bildet vist her er de beste hittil av den mystiske månen. Det er tatt i infrarødt av Canada-France Hawaii Telescope, og såkalt tilpasset optikk er benyttet for å redusere virkningen av uklarheter i jordatmosfæren. Forskjellige overflatetrekk er antatt å være sjøer/hav, isbreer og fjell.

Forskerne regner med å lære adskillig mer når ESAs instrumentkapsel Huygens lander på Titans overflate. Instrumentkapselen er passasjer på NASAs Cassini, som skal være fremme ved Saturn i 2004.

Les mer om: