PRODUKTNYHETER

Mykstartere

– I tillegg finnes et enkelt PC-verktøy som gjør det enkelt å foreta riktig dimensjonering, opplyser Hans Mo i Danfoss AS, Skui.

– Av funksjoner nevnes kontinuerlig overvåking av motorstrømmen, samt et innebygd motorvern som beregner motortemperaturen. Under drift vil LED-displayet kontinuerlig vise motorstrøm eller motortemperatur i prosent av kalkulert verdi. Starteren har i tillegg innebygde strømskinner for tilkobling av bypass kontaktor. Derved måler den motorstrømmen og beholder alle motorvernfunksjoner selv når forbikoblingen er foretatt.

Termistorinngang er standard, og det finnes tre programmerbare signalutganger eksempelvis start, drift og sumalarm - eller styring av nettkontaktor, forbikoblingskontaktor og bremsekontaktor knyttet til en innebygd DC-brems. Status kan avleses direkte på LED-panelet. Et grensesnitt RS485 finnes også innebygd for seriell kommunikasjon.

Les mer om: