SAMFUNN

Myke pakker til 100 land

Emballasjekonsernet Elopak har investert 100 millioner kroner i et nytt senter for forskning og utvikling (FoU) på Spikkestad i Røyken. Konsernet, som daglig selger melke- og juicekartonger til millioner av forbrukere i over 100 land, samler alle sine 65 norske FoU-medarbeidere i det 2000 kvadratmeter store Elopak Technology Centre.

På Spikkestad skal innpakking av flytende føde utvikles videre. – Vi er stolte over hva vi har fått til på et jorde her på landet, sier FoU-direktør Bjørn Myklebust i Elopak til Teknisk Ukeblad.

Ifølge Myklebust er hovedårsaken til at norskeide Elopak er en av verdens ledende produsenter av emballasjesystemer for flytende næringsmidler, at konsernet har satset på kunnskap og teknologi samt tverrfaglig systemutvikling.

Konsernet hadde i 1999 en omsetning på 4,2 milliarder kroner og har 2000 ansatte fordelt på 40 land. 90 prosent av salget går til kunder utenfor Norge.

Etablert i 1957

Historien til Elopak startet i 1957, da eieren av Tiedemanns tobakksfabrikk, Johan H. Andresen, sammen med ingeniør Carl August Johansen, etablerte en fabrikk basert på det amerikanske kartongsystemet Pure-Pak. Norske meierier var akkurat i ferd med å skifte fra klart til farget glass på melkeflaskene.

Elopak lanserte de første norskproduserte melkekartongene, og etter å ha overvunnet en viss skepsis i markedet, vokste virksomheten raskt. Allerede fra det første året fikk Elopak store ordre fra utlandet.

Elopak er fortsatt eid av Tiedemanns, og åpningen av FoU-sentret den 31. august ble foretatt av tobakkskongen Johan H. Andresen junior. Han understreker at hver krone konsernet legger inn i innovasjon, må munne ut i bedre lønnsomhet.

Plast øker

– Gode arbeidsforhold og det ypperste av hjelpemidler er etter vår mening det beste vi kan gjøre for å utvikle nye ideer. FoU-sentret skal sørge for langsiktighet og forutsigbare rammebetingelser for vår virksomhet, sa Elopaks administrerende direktør Bjørn Flatgård i sin tale ved åpningen.

Virksomheten i Elopak Technology Centre skal omfatte både FoU og uttesting av påfyllingssystemer. I testhallen står tolv avanserte fyllemaskiner, som til sammen kan fylle inntil 75.000 drikkekartonger i timen. Maskinparken er så stor at FoU-sentret i spesielle tilfeller kan ta over produksjon for en kunde i en periode.

Et nytt satsingsområde for Elopak er plastemballasje. Selskapet har gjennom allianser skaffet seg tilgang på kjerneteknologi. En av samarbeidspartnerne er utstyrsleverandøren Alfill, som for tiden prøver ut en Linefill Ultraclean 6000 på Spikkestad. Maskinen fyller 6000 plastflasker i timen og skrur på korken under sterile forhold.

Superraskt

Det hurtigste utstyret i testhallen er en japanskprodusert påfyllingsmaskin som fyller inntil 16.000 enheter i timen. Raskt skal det gå, men da blir også kravene til hygiene ekstra strenge. Her kommer laboratorieavdelingen inn med sine analyser av både emballasje og næringsinnhold. Sentret har 500 kvadratmeter laboratorier for mikrobiologi, kjemi- og materialanalyser. Blant annet legges mye arbeid i å teste nye åpnings- og lukkemekanismer, for eksempel plastkorker montert på pappkartonger.

Ved FoU-sentret skal dessuten Elopaks kunder få slippe til med egne prosjekter. – Vi gir våre norske og internasjonale kunder en unik mulighet til å utvikle og teste ut nye produktkonsepter i et profesjonelt miljø, sier Bjørn Flatgård.

Les mer om: