ARKIVNYHETER

Mye olje i Arktis

ARKTIS: Her befinner 30 prosent av verdens uoppdagede naturgass og 13 prosent av verdens olje seg, stort sett på under 500 meters dybde. Oljen tilhører USA, gassen Russland, ifølge en kartlegging i tidsskriftet Science.
ARKTIS: Her befinner 30 prosent av verdens uoppdagede naturgass og 13 prosent av verdens olje seg, stort sett på under 500 meters dybde. Oljen tilhører USA, gassen Russland, ifølge en kartlegging i tidsskriftet Science. Bilde: Colourbox.com
Kjetil Malkenes Hovland
29. mai 2009 - 08:54

Nesten en tredjedel av verdens uoppdagete forekomster av naturgass og 13 prosent av den uoppdagede oljen finnes i Arktis, ifølge tidsskriftet Science.

Arktis er det eneste stedet i verden der man aldri har forsøkt å lete etter olje og gass.

– Oljeprovinser der man ikke har boret tidligere finnes ingen andre steder. Dette er en jomfruelig oljeprovins, sier oljeekspert Kjell Aleklett ved Uppsala universitet til Sveriges Radio.

Gassen tilhører Russland

Det er US Geological Survey (USGS) som har sett nærmere på oljen og naturgassen under den arktiske havbunnen.

Funnene finnes på sokkelen langs kystene, på mindre enn 500 meters dyp.

Det er ventet mange tautrekkinger de neste årene mellom arktiske stater som Canada, Norge, Russland, USA, Grønland/Danmark, Sverige, Finland og Island.

Ifølge USGS finnes oljen først og fremst i amerikanske arktiske farvann, utenfor Alaska. Det meste av gassforekomstene finnes i Russland.

Tekniske beregninger STORE MENGDER: En kartlegging viser at Arktis trolig inneholder nok olje til å forsyne verden i nesten tre år og nok gass til å forsyne verden i 14 år, skriver ScienceNOW. colourbox.com

Tekniske beregninger

Geolog Donald Gautier og teamet hans ved USGS har brukt fem år på å samle sammen materialet som nå er publisert. De laget et geologisk kart over Arktis for å identifisere sedimentære bergarter som har potensiale til å inneholde olje og gass. Så delte de bergartene inn i ulike grupper basert på geologiske egenskaper og sammenlignet dem med bergarter ellers i verden som bruker å inneholde olje og gass.

Resultatet av kartleggingen er at Arktis trolig inneholder om lag 83 milliarder fat uoppdaget olje, noe som er 4 prosent av verdens gjenværende konvensjonelle olje og nok til å forsyne verden i nesten tre år, skriver ScienceNOW, som er tidsskriftet Sciences nettsider.

Arktis inneholder trolig 44 billioner kubikkmeter gass (1550 trillion cubic feet), nok til å forsyne verden i 14 år. Mesteparten av ressursene ligger på under 500 meters dybde og er tilgjengelige for boring.

Store tekniske utfordringer

Men Arktis byr på en del tøffe utfordringer for petroleumsbransjen, med isfjell og store tekniske utfordringer. Spørsmålet er om kostnaden blir større enn inntektene.

– Det er ganske grunne områder vi snakker om, så når isfjellene flytter på seg kan de fjerne alt som finnes på havbunnen, ganske enkelt renske bunnen. Så de teknologiske problemene er enorme, sier Kjell Aleklett.

Matematiker Gordon Kaufman ved Massachussetts Institute of Technology i Cambridge sier ifølge ScienceNOW at det kan ta flere tiår å utvinne disse ressursene.

– Imponerende arbeid

Olje- og gassmengdene i Arktis er trolig for små til å forandre styrkeforholdene i verdens olje- og gasshandel, men gassen vil bidra til å styrke Russlands rolle som kongen av gassproduksjon lenge ennå, mener forskerne. Og Alaska, som trolig har mye av oljen i Arktis, vil også merke effekten av økt oljeutvinning.

– Dette er et imponerende arbeid som fyller et stort hull i kunnskapen vår, sier William Fisher til ScienceNOW. Han er geolog ved Universitetet i Texas og mener dette er den beste rapporten om Arktis så langt, selv om anslagene trolig kommer til å endre seg etter hvert som mer kunnskap kommer til.

Men biologen Steve Amstrup i Alaska påpeker at et av de oljerike områdene i nordvest-Alaska er viktig for marine dyrearter som isbjørn, sel og hval. Oljeutvinningen kan stor påvirkning på disse.

Bekymrer miljøvernere

WWF Sverige er bekymret fordi et oljeutslipp i Arktis vil være vanskelig eller umulig å fjerne. Det er også for kaldt til at oljen forsvinner av seg selv.

– Jeg tror dette er vanskelig å stoppe, men man må likevel ta debatten for å forstå at man bare ikke kan ture frem der oppe. Spørsmålet er også hva det fører til. Jo, verre klimaendringer, så jeg synes dette er galskap fra begynnelse til slutt, sier Tom Arnbom i svenske WWF, Världsnaturfonden til Sveriges Radio.