NATURVITENSKAP

Mye kaldt vann i rommet

Målingene er interessante fordi områdene er fødested for stjerner som Solen og solsystemer som vårt eget. Resultatene viser at vannmengden er større enn ventet: Vannet er faktisk nummer tre på listen over molekyler det finnes mest av – etter molekylært hydrogen og karbonmonoksid – i områdene som ble utforsket. I en kald sky med tusen ganger massen av Solen tilsvarer vannmengden omkring hundre ganger massen av Jupiter. Astronomene mener det finnes millioner av kalde skyer i Melkeveien.

Gjennomsnittstempereaturen på vannet er minus 263 grader, og 99 prosent følgelig is, kondensert på kalde støvpartikler. Resten er i gassform.

Erik Tandberg

Les mer om: