ARBEIDSLIV

Museum på pengejakt

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
21. mars 2002 - 07:00

Museet ønsker å utvide tilbudet til skoleklasser og unge med et eget vitensenter - en utvidelse av det tidligere Teknoteket som har holdt til i kjelleren på museet siden 1986. Men for å få til dette trenger museet penger fra bedrifter.

- Vi håper på stor velvilje blant de som skriker høyest om manglende mattematikkunnskaper og viktigheten av at barn og unge får interesse for realfag og teknologi på et tidlig tidspunkt, sier museumsdirektør Gunnar Nerheim. Han mener at hvis ikke norske teknologibedrifter og teknologenes egne fagforeninger nå stiller opp og bidrar med penger, kan de heller ikke fortsette å klage på at ting ikke skjer.

Spore opp sponsorer

For å kunne bygge det nye vitensenteret som vil fortsette under navnet Teknoteket, trenger museet hjelp til å skaffe 20 millioner kroner fra sponsorer. Museet har laget en ny brosjyre med informasjon om nysatsingen som spres ut i disse dager.

- Vi satser på en gruppe hovedsponsorer som kan gå inn med 1-2 millioner kroner hver. Disse får en unik sjanse til å knytte bedriftsnavnet sitt til et velkjent varemerke, påpeker Nerheim. Han håper norske bedrifter innser at de her har en unik mulighet til å markedsføre seg overfor til titusener av unge mennesker ved å verve seg som sponsor.

Det nye teknoteket

Vitensenteret Teknoteket vil ferdig utbygd disponere et areal på 2000 kvadratmeter i Teknisk Museums kjeller. Prosjektet er beregnet å koste totalt 20 millioner kroner, men i første omgang kreves det 5 millioner kroner for å komme i gang med utbyggingsplanene.

Planene ombefatter bygging av ny heis, nye toalettfasiliteter og muligens et kombinert stelle- og ammerom med tanke på de tusenvis av småbarnsforeldre som finner veien til museet i helgene.

Museet håper de klarer å skaffe de første 5 millionene i løpet av våren slik at byggingen kan komme i gang til høsten. Utbyggingen skal foregå i to trinn og 1. byggetrinn er planlagt ferdig i 2003 (nåværende Teknotek-lokaler), mens andre byggetrinn først vil være ferdig i 2004.Tre avdelinger

Det nye Teknoteket får tre avdelinger inndelt etter barnas alder. Regnbuen for barn fra 0-6 år er spesielt utformet for å la barna utforske omgivelsene med syn, hørsel, lukt, smak og berøring. I Aurora kan barn leke og eksperimentere seg til kunnskap om naturens grunnprinsipper mens i Terrella-avdelingen kan ungdom og voksne få innblikk i naturens kompliserte sammenhenger med fokus på klima, miljø og helse.

Gentekonlogi og utviklingen av livet på jorda vil også vies oppmerksomhet. Her får publikum vite hvordan kloning foregår, hvordan genteknologi kan brukes for å reparere arvestoffer og fordeler/ulemper ved genmodifisert mat.

Undervisning av lærere

I tillegg til å ta imot klasser for omvisning på ukedagene samt vanlig publikum 320 dager i året, tilbyr museet kursing av lærere. Hilde Skauli som er prosjektleder for det nye vitensenteret mener den store kontaktflaten museet har mot skolene gir dem store muligheter for påvirkning overfor målgruppen barn, unge og skolelærere fra grunnskole til videregående.

- VItensenterets fokus på forskning og ny teknologi kan gi en forståelse for hva realfagene kan brukes til, og hvordan de kan komme samfunnet og den enkelte til gode. Dette håper vi kan inspirere og hjelpe lærerne til å gjøre natur- og realfagene mer levende og spennende, blant annet ved å vise til praktiske eksempler og ved å ta i bruk nye undervisningsmetoder, understreker Skauli.