Multirotormølle overrasker: Turbulens øker strømproduksjonen

Og arealet på vindparken kan reduseres med 30 prosent.

Multirotormølle overrasker: Turbulens øker strømproduksjonen
Vestas multirotor Demonstrator er basert på fire Vestas V29 225 kW – en modell som ble produsert i perioden 1990–1997. Foto: Vestas

Vindpåvirkning fra flere vindmøllerotorer rett ved siden av hverandre i et multirotordesign reduserer ikke produksjonsevnen til vingene. Tvert imot.