PRODUKTNYHETER

Multifunksjonell ventil

Til membrandoseringspumper kan GPA Plast, Ski, tilby en spesiell multiventil – Pentabloc. Den inneholder alle funksjoner som trengs for å oppnå sikker drift.

Det er en mottrykksventil for å oppnå optimal nøyaktig dosering, forhåndsinnstilt på tre bar. Den motvirker hevertvirkning. Sikkerhetsventil for å beskytte pumpe mot overtrykk, er forhåndsinnstilt på 11 bar. Den har tilbakeslagsventil og drensventil for tømming av trykkledning – retur til tank. Ventilen finnes i PVC, PP og PVDF med tetninger i Viton eller PTFE/Viton.

Les mer om: