Muligheter i OL-byen Beijing

Eksportrådet kan hjelpe til med å finne de riktige kontaktpersonene i Kina og bistå med kontaktskapende reiser for interessert norsk industri.

- Muligheten for de norske firmaene antakelig er størst innen miljøsektoren. Både miljøteknologi og miljøvennlige byggematerialer er interessante, sier Nævdal.

Også praktiske løsninger innen avfallsbehandling og kontroll med industriutslipp, samt teknologi for å benytte energi fra sol og vind til elektrisk gatebelysning, er viktig i Beijing. Likeså utstyr til vann- og luftrensing og til å redusere vannforbruket.

Busser drevet med gass og trafikkstyringsystemer er også en del av landets enorme satsing foran de olympiske lekene.

Det kreves også blant annet avansert utstyr for resultatrapportering fra øvelsene under selve lekene.