Mugne resultater

  • naturvitenskap

Undersøkelsen viser ingen klare sammenhenger mellom rapporterte helseplager og fuktskadde bygninger.

Bakgrunnen for disse HMS-tiltakene var avdekking av fuktskadde bygninger høsten 2003. Av 650 ansatte deltok 56.

HMS-sjef ved NTNU, Anne-Beth Holthe, påpeker overfor Universitetsavisa at undersøkelsen viser hvor komplekse problemene rundt helse og inneklima er.

Over halvparten av testpersonene mente ventilasjonsanlegget var synderen.