Mowi tester om ozon kan gjøre livet mer levelig for fisk på land

Skal sprøyte inn ozon i vannet for å fjerne partikler.

Mowi tester om ozon kan gjøre livet mer levelig for fisk på land
F.v Michael Vadvik i Normex og Kjell Arne Sætre i Mowi. Foto: Daxacom

I landbaserte oppdrettsanlegg der opp mot 98 prosent av vannet resirkuleres (RAS) kan opphopning av bakterier og partikler føre til dårlige