Mowi tester ansiktsgjenkjenning på fisk i 80 merder

Skal overvåke lus og fôring.

Maskinsynet skal følge tusenvis av fisk over tid for å overvåke tilstanden. Video: Mowi

Det nye kamera- og sensorsystemet er utviklet og testet i tre år av selskapet Tidal og oppdrettsselskapet Mowi. Det skal nå plasseres ut på 12 oppdrettsanlegg i totalt 80 av Mowis merder.