Møteprogram

Lørdag 11. mai kl. 1100-1330:

Ekskursjon til Klevfos Industrimuseum

Klevfos Industrimuseum omfatter i hovedsak Klevfos Cellulose- og Papirfabrikk, men museet omfatter også en seksjon som viser viktige komponenter fra industrivirksomheten ved Aadalsbruk. Museet ble etablert i 1980 som en stiftelse på grunnlag av et lokalt initiativ sammen med Norsk Papirindustriarbeiderforbund. Under besøket kan vi ta en spasertur til "tuftene" etter Aadalsbrug, før vi vil bli vist rundt i fabrikken slik den ble stanset for 25 år siden. Under besøket vil vi bli akkompagnert med visesang og ballader fra lokalmiljøet for 100 år siden. Etter omvisningen blir det bevertning med kaffe og rundstykker.

Teknologi Historisk Gruppe/Norsk Teknisk Museums Venner

Fredag 17. mai

Åpent Ingeniørenes Hus

Muligheter for å slappe av etter barnetoget med noe godt å spise både for store og små.

Alle er velkommen!

Påmelding skjer til: servicekontoret, 22 94 75 60/61, faks 22 94 75 02, e-post: . Oppdatering skjer fortløpende på Internett:

Les mer om: