NETTARKIV

Møteprogram Waterhole

Fredag 5. april kl. 0800-1000:

Waterhole med gratis frokost

IKT og klær

Finske Reima OY har spesialisert seg på utvikling av "intelligente klær". Firmaet stiller opp med finsk representant som vil ta oss inn i et av fremtidens anvendelsesområder.

Mandag 8. april kl. 1700-1900:

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i veibyggingen

Helhetsforståelse og tverrfaglig samspill med utfordringer

Faggruppen for etikk og lederskap

Tirsdag 9. april kl. 1945:

Foredrag om det europeiske kraftmarkedet

Polyteknisk Forening fyller 150 år, og NIF Oslo avdeling markerer jubileet med et fellesarrangement. Adm. direktør Bård Mikkelsen, Statkraft SFF, foredrar om Statkrafts visjoner og rolle i det europeiske kraftmarkedet. Etter foredraget blir det enkel servering.

Alle arrangementer avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo, hvis ikke annet er angitt. Påmelding skjer til: servicekontoret, 22 94 75 60/61, faks 22 94 75 02, e-post: registrering nif.no. Oppdatering skjer fortløpende på internett: www.nifoslo.no

Les mer om: