NYHETER_BYGG

Motarbeider miljøbygg

Selmer Skanska ønsket å utvikle Hausmannskvartalet i Oslo til et framtidsrettet og miljøriktig prosjekt med fleksible leiligheter. Men Oslo kommune sa nei uten å komme med gode begrunnelser.

Block Watnes bygde boliger med fleksible energiløsninger på Hurum. Dette resulterte i dobbel tilknytningsavgift fra Hurum Energiverk. Med tanke på framtidige prosjekt virker ikke dette inspirerende.

Innrømmelser

Statssekretær Sverre Bugge i Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) innrømmer at mange prosjketer har fått en uheldig håndtering fra myndighetenes side.

– Dårlig regelverk får det offentlige til å vise seg fra sin verste side, unnskylder han. Han føyer til at både politikere og forvaltning ønsker å effektivisere byggesaksbehandlingen.

– Loven skal ikke bli et forsinkende element, men samtidig må vi sikre oss kvalitet, understreker han. Kommunaldepartementet ønsker at alle deler av byggesaken skal kunne behandles over internett – også koblet mot kartverket.

Bedre byggeskikk

I løpet av høsten 2001 nedsettes et lovutvalg som skal jobbe med byggesaksbehandling, oversiktlig regelverk, bedre virkemidler for arealbruk og styrking av kvalitetskravene.

Staten ønsker også å legge mer vekt på byggeskikk, og de ønsker å støtte kommunene, BA-bransjen og andre gjennom ulike tiltak for å øke bevisstheten om byggeskikk.

KRD jobber også med en ny utredning som kommer like over nyttår. Der vil staten presentere sine planer for boligpolitikken de neste 10-15 åra.

Konservativ og langsom

– Byggebransjen er veldig konservativ og har nok ikke kommet så mye lenger på miljøfronten de siste 20 åra, mener styreleder Per Håvard Lindqvist i Økobygg.

Han forteller at miljø er et ikke-tema for leietakerne til hans eiendommer, mens alle vil ha kjøling. I dag bruker de mer på kjøling enn på oppvarming av utleiebyggene. –– Disse fakta må vi ha i bakhodet når vi jobber videre, mener han.

– Vi har stort sett bygd ferdig dette landet. Utfordringene ligger på forvaltning og vedlikehold. Vi må få med håndverkere og driftsansvarlige fra begynnelsen av. Målet må være å få opp miljø-motivasjonen til alle som jobber med bygg.

Les mer om: