ONS

Mot krise i oljemarkedet

Ole K. Helgesen
27. aug. 2008 - 15:45

IEA-sjefen sier at energietterspørselen fremdeles øker i utviklingsland og at energiselskapene har lite reservekapasitet.Samtidig skaper klimautfordringen problemer for energiproduksjonen. Dette vil få store konsekvenser for oljemarkedet i årene som kommer.

Strammere neste år

-Våre analyser viser at situasjonen i oljemarkedet vil bedres mot slutten av dette året og begynnelsen av neste år, men etter dette vil markedet bli stramt. Og det ser ut som at energileverandørenes reservekapasitet minker til et veldig lavt nivå, hevder Nabaka.

Han sier at IEA vanligvis ikke kommer med anslag over oljeprisen.

– Men et stramt marked vil selvfølgelig reflekteres i prisen. Dessuten vil det komme en pris på CO2-utslipp. Dette vil også gå inn i energiprisene. Vi må nok leve med høy oljepris framover, slår Tanaka fast.50 prosent økning

På en presskonferanse i forbindelse med ONS i Stavanger fortalte Tanaka at hvis ikke myndighetene i verden gjør noe, vil etterspørselen etter olje øke med 50 prosent innen 2030.

-Men etterspørselen kan endres, hvis de nødvendige tiltakene implementeres. Foreløpig vet vi ikke hvordan man skal få på plass et rammeverk for å redusere klimagassutslippene og sikre energiforsyningen. Men mynidgheter verden over må straks sette i verk våre anbefalinger om tiltak for energisparing. Vi må gjøre disse tiltakene, ikke bare for klimaet, men også for økonomien og energisikkerheten, sier Tanaka.

Tiltakene han henviser til er en liste med anbefalinger om energisparing som ble presentert til lederne for G8-landene tidligere i år.-Slutt med subsidier

Tanaka håper at land som Kina og India slutter å subsidiere energi.

– Hvis vi blir kvitt subsidiene, kan forbruksmønsteret endre seg. Vi kan ikke møte målet om 50 prosent reduksjon i klimagassutslippene med subsidier. Man kan ikke sette pris på CO2-utslipp og subsidiere energiforbruk samtidig. Det lar seg ikke kombinere, sier han.IEA-sjefen tror ikke verden vil gå tom for olje- og gass. – Vi tror det er tilstrekkelig med ressurser under bakken. Det er det som foregår over bakkenivå som er utfordringen, slår han fast.