Mot ID-løsning for byggenæringen

UTEN VERDI: Reglene Bondevik II-regjeringen foreslo, ville gitt ID-kort uten verdi. Her et kort fra et pilotprosjekt, slik næringen selv vil ha det. (Bilde: Joachim Seehusen)
UTEN VERDI: Reglene Bondevik II-regjeringen foreslo, ville gitt ID-kort uten verdi. Her et kort fra et pilotprosjekt, slik næringen selv vil ha det. (Bilde: Joachim Seehusen)
FORENKLING: Seriøsitetsprosjektet håper ID-kort vil forenkle og effektivisere både tilsynsarbeid og internkontroll i oppdragskjeden. Bildet viser byggeplassen og scenetårnet for det nye Operahuset. (Bilde: Statsbygg)
  • Bygg

Alle instanser i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen" står samlet bak høringsuttalelsen, som er sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Positiv dialog

– Vi opplever dialogen særdeles positiv, og føler at de er veldig lydhøre til innspill fra Seriøsitetsprosjektet. Der er hele næringen representert, så det skal nok mye til før de går imot det, sier næringspolitisk direktør Audun Lågøyr, Byggenæringens Landsforening (BNL).

Fortsatt endringer

BNL mener arbeidsgruppen har fremmet et akseptabelt forslag, men det er fortsatt enkelte punkter som må endres eller spesifiseres før de blir helt fornøyde.

For det første er det viktig for Seriøsitetsprosjektet at ID-kortene skal være en legitimasjon av arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker - ikke relatert oppdraget. Også enkeltmannsforetak må omfattes av ordningen.

De mener videre at kortene må få to års gyldighet. På den måten varer de lenge nok til at det ikke skal bli for kostbart å fornye dem, samtidig som de ikke varer så lenge at det skal være mulig å misbruke kortene i flere år etter at et arbeidsforhold er avsluttet.

Ikke for alle

BNL vil unngå at de som ikke jobber fast på byggeplassene skal behøve ID-kort.

- Vi ønsker kun ID-kort for de som har byggeplassen som arbeidsplass. Dette blir umulig å gjennomføre i praksis dersom noen som bare skal inn med et trailerlass skal trenge ID-kort, sier spesialrådgiver Arne Slettebø, BNL.

Seriøsitetsprosjektet ønsker derfor at transportører, besøkende og leverandører identifiserer seg med en enklere form for adgangskort.

Skepsis til registre

Arne Slettebø tror det skal gå fint å få på plass endringer byggenæringen kan godta så fort at forskriftene kan tre i kraft fra nyttår.

Han er imidlertid spent på hvordan registrene, som arbeidsgivere og arbeidstakere melder til, vil fungere.

- Her er det mange problemstillinger som må ivaretas. Først og fremst må absolutt alle arbeidsforhold være meldt inn i disse registrene. Og så må man organisere det på en måte som gjør at man ikke faller utenfor dersom man er selvstendig næringsdrivende eller utenlandsk arbeidskraft, sier Slettebø.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå