Mot hjemmeseier på StorKrifast

Mot hjemmeseier på StorKrifast
Her på Astad er det ene endepunktet for den 3,3 km lange strekningen i Gjemnes kommune. Vatn Maskinstasjon i nabokommunen Tingvoll leder kampen om kontrakten. Bilde: Reidun Øverland, Statens vegvesen

Ingen av de store meldte sin interesse for oppdraget, men Vegvesenet fikk inn seks anbud. Byggeleder Leif Husby er fornøyd både med deltagelsen og prisnivået.

Johs. J. Syltern fra Åfjord ga det nest laveste anbudet. Det er på 36,134 mill. Mekvik Maskin fra Kristiansund er nr. tre med 37,286 mill. Deretter følger Brødr. Gjermundshaug Anlegg fra Alvdal (38,774 mill.), L. A. Nordhaug fra Molde (41,719 mill.) og Bertelsen & Garpestad fra Egersund (44,973 mill.).

Oppdraget består i å gjøre E 39 ferdig mellom Blakstadelva og Astad i Gjemnes kommune. Tre traktorunderganger inngår i entreprisen, som også omfatter 2,5 km skogsbilveger og 2 km adkomstveger.

Vedståelsesfristen går ut 10. juni. Høsten neste år skal vegen være ferdig til og med topp bærelag. Senest 1. juli 2013 åpnes den 10 km lange strekningen Høgset-Astad på E 39 for trafikk.

Les mer om: