ARKIVNYHETER

Mot hjemmeseier for Fyllingen Maskin

Det er gode muligheter for at dette krysset i Åsane nord for Bergen blir bygd av Fyllingen Maskin fra Kokstad på den andre siden av byen.
Det er gode muligheter for at dette krysset i Åsane nord for Bergen blir bygd av Fyllingen Maskin fra Kokstad på den andre siden av byen. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Nest lavest ligger Vassbakk & Stol som har gitt en abud på 106,077 millioner. De øvrige anbyderne er NCC (108,967 mill.), Larsen Atterås og Brosvik fra Bergen (112,378 mill.), Mesta (112,490 mill.) og Betonmast (118,108 mill.).

Krysset som skal bygges om, består av en rundkjøring i dag. E 16 og E 39 har felles strekning gjennom rundkjøringen. Europavegene møter en sterkt trafikkert lokalveg.

Ombyggingen av krysset er nødvendig fordi IKEA skal bygge et varehus med gulvflate på hele 37 000 kvm like i nærheten. Når det blir ferdig, vil det gå vesentlig flere biler gjennom krysset enn i dag. Trafikken går allerede temmelig tregt. På denne bakgrunnen har IKEA gått med på å dekke store deler av utgiftene til ombyggingen.

Den nye krysset skal bestå av en 69 meter lang fire-felts bru som fører lokalvegen over E 16/E 39. På hver side av brua blir det en rundkjøring med diameter på henholdsvis 54 og 46 meter. For at brua ikke skal bli for høy, blir E 16/E 39 senket over en strekning på vel 600 meter.

I entreprisen inngår også etablering av en 41 meter lang vannkulvert og to 25 meter lange gangkulverter, foruten ramper og sideveger. Jobben fullføres i 2012.

Les mer om: