Mørklagte skip i Arktis spores opp av forsvar og forskere

Cruiseskip sniker seg ulovlig inn i Grønlands fjorder og handelsskip gjemmer seg for pirater utenfor Afrikas kyst. Skipene slår av AIS-signalet slik at de ikke kan spores. Forskere, Forsvaret og Luftheimevernet settes inn mot utenlandske fiskere.

Mørklagte skip i Arktis spores opp av forsvar og forskere
Sentinel 1 leverer radarbilder fra Arktis som kan brukes til å oppdage skip som seiler uten AIS. Foto: ESA

Opptil hvert tredje kommersielle skip som seiler i dansk farvann har ikke slått på det lovpålagte VHF-baserte navigasjons- og antikollisjonsverktøyet AIS (Automatic Identification System). Det er vurderingen fra Senter for sikkerhet ved DTU Space, som overvåker skipstrafikk verden rundt for å kunne identifisere såkalte dark ships (mørklagte skip), altså skip som seiler uten å ha slått på AIS-signalet.