KRAFT

Moelven med treturbiner

Morild Tidevannsteknologi håper å realisere verdens energipotensial i lavhastighets vannstrøm, og vil at Hydra Tidal Energy Technology AS skal bli en foretrukket teknologileverandør av flytende kraftverk for tidevann og havstrøm.
Morild Tidevannsteknologi håper å realisere verdens energipotensial i lavhastighets vannstrøm, og vil at Hydra Tidal Energy Technology AS skal bli en foretrukket teknologileverandør av flytende kraftverk for tidevann og havstrøm. Bilde: Hydra Tidal
Trond Gram
22. apr. 2010 - 16:02

Det er selskapet Hydra Tidal som er i gang med å bygge tidevannskraftverket som Moelven Limtre nå har levert turbinblader til.

– Kraftverket vil ha fire turbiner som hver består av to limtreblad. Hver av de åtte bladene er to meter brede, tre meter høye og 10 meter lange. Hver turbin får en diameter på ca. 23 meter, sier direktør Åge Holmestad i Moelven Limtre i en pressemelding.

70 millioner kroner

Det investeres rundt 70 millioner kroner i prøveprosjektet, og selskaper som Energy Future Invest AS, Statkraft AS og Hålogaland Kraft er inne som investorer.

Han beskriver prosjektet som unikt i verdenssammenheng, og mener fordelen med å bruke limtre under vann er at det er miljøvennlig, fleksibelt og at limtre nedsenket i vann får samme vekt som vannet rundt.

– Det er heller ingen fare for råte eller angrep av pælemark, fordi turbinene vil befinne seg under vann uten tilgang til oksygen og de vil være i konstant bevegelse, sier Holmestad.

Stiller store krav

Prosjektet er støttet av Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet og utviklingen av limtrekonstruksjonen gir visse utfordringer. Konstruksjonene er helt avhengig av å bli oppbevart i relativ fuktighet på 70-80 prosent.

– Det stilles store krav til et kontrollert klima under produksjon. Vi har kjøpt trevirke i furu med høyere fuktighet enn normalt. Lamellene og etter hvert de ferdige limtrekonstruksjonene må kjapt ut og inn igjen av et fuktregulert lager når de blir limt og frest. Konstruksjonene er helt avhengig av å bli oppbevart i relativ fuktighet på 70-80 prosent, sier Holmestad.

Kraftverket er utviklet av gründer Svein Henriksen i Hydra Tidal, som har tro på at det kan bli stort og viser til at kraftverket kan få en årlig strømproduksjon på 5 GWh, med et effektuttak på 1,5 MW.

Ifølge ham er potensialet for havstrøms- og tidevannskraftverk i Norge på rundt 30 TWh.

Les mer om: