OLJE OG GASS

Modifikasjoner for ni milliarder

Kristin: I 2010 ble det gjennomført modifikasjoner på Kristin-plattformen i Norskehavet.
Kristin: I 2010 ble det gjennomført modifikasjoner på Kristin-plattformen i Norskehavet. Bilde: Statoil
Ole K. Helgesen
6. jan. 2011 - 14:26

Statoil har planlagt 990 modifikasjonsprosjekter på norsk sokkel i 2011 til en verdi av 9 milliarder kroner. Ifølge selskapet vil modifikasjonene forbedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) i tillegg til å øke inntjeningen fra installasjonene.

– Vår nye arbeidsprosess for modifikasjoner bidrar til å øke kvaliteten i den tidlige fasen, sier Hans Jakob Hegge, direktør i Utvikling og produksjon Norge (UPN) i en pressemelding.500 i fjor

I 2010 ble nærmere 500 modifikasjonsprosjekter ferdigstilt på norsk sokkel. Av disse var rundt 300 rene HMS-prosjekter, som skal bidra til økt sikkerhet, reduserte utslipp eller forbedringer i arbeidsmiljø på installasjonene.

De resterende 200 prosjektene, basert på økonomiske vurderinger, for å gi økt produksjon, bedre regularitet og reduserte kostnader.

– God økonomi og god HMS henger ofte sammen, sier Hegge.Revissjonsstanser

Til enhver tid har Statoils driftsorganisasjon rundt 1.000 modifikasjonsprosjekter gående.

– En viktig utfordring er å finne løsninger og metoder som gjør at prosjektene kan gjennomføres uten å måtte stenge ned produksjon. På den måten kan vi redusere omfanget av revisjonsstanser, sier Hegge.Skal lære av hendelser

Statoil hevder at modifikasjonsprosjektene gjennomføres i tett samarbeid med leverandørene som er sentrale både i planlegging og gjennomføring av prosjektene. Dette skal bidra til at læring etter hendelser bakes inn i modifikasjonsprosessen.

Les mer om: