SAMFERDSEL

Mobiltelefoner forstyrrer fly

Forbudet er derfor verdt å ta alvorlig. En undersøkelse gjennomført av Safety Regulation Group, en underavdeling av det britiske Civil Aviation Authority, på en Boeing 737-236 og en Boeing 747-243B viser at telefonbruk kan skape interferens som overstiger tillatte grenseverdier. På Boeing 747 var det ingen målbar innvirkning når mobiltelefonen ble benyttet langt bak i flyet. Derimot ble flyets elektronikk påvirket når mobiltelefon ble benyttet langt fremme eller fra øvre dekk.

På det mindre 737-flyet oversteg interferensen de tillatte verdier uansett hvor i flytet mobiltelefonen befant seg.

Les mer om: