SAMFERDSEL

Mobilisering for sjøkart

Statsbudsjettet for 2001 har varslet utsettelse av prosjektet Forsert Sjøkartlegging 2000-2006. Utsettelsen kan gi en forsinkelsen på hele ti år.

Organisasjonene mener at prosjektet er et viktig sikkerhetstiltak, som ikke bør utsettes. Høringsbrevet fra organisasjonene følges opp med et møte i Stortingets Energi- og miljøkomité den 26. november.

Les mer om: