IKT

Mobile sinker?

– Norske banker sitter på gjerdet og venter, sier førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI.

Kan lære av USA

– Finansinstitusjonen Fidelity i USA delte ut 50.000 trådløse tekstterminaler til sine beste kunder. Disse mobile e-post-tjenerne skal sikre at bankene og ikke teleselskapene får kontroll over markedet for mobile betalingstjenester. Hvis ikke norske banker tenker i lignende baner, er veien ryddet for at teleselskapene får full kontroll også over det mobile markedet for personlige finanstjenester, hevder Andersen.

Tiltaket har bidratt til at amerikanerne i langt større grad enn nordmenn er mobile mottakere av e-post. Løsningen er slik sett en tydelig videreføring av det enorme SMS-markedet i Norge.

Hederlig omtale

Når det gjelder å ta i bruk moderne IKT til kontakt med publikum, er situasjonen annerledes. Norske banker får hederlig omtale av den nye NHO-landsforeningen Abelia:

– Kommunesektoren og offentlig forvaltning har mye å lære av bankene. Bankene er den sektoren i Norge som sannsynligvis har kommet lengst innen elektronisk selvbetjening. Publikum sitter hjemme i ro og fred foran PC-en og utfører sine transaksjoner direkte på nettet. Mer enn 800.000 bruker allerede nettbank her i landet, skriver Abelia i et innspill til regjeringens bredbåndsplan.

Les mer om: