IT

Mobil befolkningsvarsling skal være på plass i løpet av året

Bekrefter at avtalen med leverandør er signert.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl bekrefter at det nye, mobile varslingssystemet skal være på plass i løpet av året, og forteller at de nå har signert avtale med leverandør av systemet.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl bekrefter at det nye, mobile varslingssystemet skal være på plass i løpet av året, og forteller at de nå har signert avtale med leverandør av systemet. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl bekreftet i dag på en pressekonferanse at en løsning for mobil befolkningsvarsling skal være på plass i løpet av året. 

– Vi har signert kontrakt med leverandøren, og har et mål om at mobil befolkningsvarsling skal være på plass i løpet av året. Det vil bli et stort løft for samfunnssikkerheten, sier hun. 

Leverandøren som er valgt er Everbridge Norway AS.

Mehl trekker frem at et nytt mobilt befolkningsvarslingssystem vil kunne gi mulighet til å sende en tekstmelding til alle med mobiltelefon i løpet av sekunder, som vil gi konkret informasjon med én gang. 

Dagens system med tyfoner er kun lyd, og man må selv søke informasjon på nett eller radio, for å vite hva som skjer. 

Fra den kalde krigen

Dagens varslingssystem ble bygget ut under den kalde krigen, og er fremdeles den viktigste løsningen for at myndighetene skal kunne varsle befolkningen. 

Men systemet med tyfoner dekker ikke hele landets befolkning, og personer som har hørselshemning hører ikke nødvendigvis flyalarmen når den uler. De har per i dag ingen alternativer.

Les også

Mobilbasert varsling innebærer at en melding vil kunne kringkastes til alle mobiltelefoner som befinner seg i et utvalgt område.

– Det vil kunne være en viktig trygghet å få en melding på mobilen. Da kan vi sende konkrete tekstmeldinger med informasjon, enten om det er fare på ferde eller hvis vi man må forholde seg til en situasjon på en spesiell måte, påpeker Mehl. 

– Så er det også en måte å få fortalt folk raskt at det ikke er en fare i Norge, legger hun til. 

Bevilget penger i april

Prosjektet med å opprette mobil befolkningsvarsel har pågått i mange år. I 2020 fikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag fra Justisdepartementet om å utrede en slik løsning.

I april i år foreslo regjeringen som følge av Ukraina-situasjonen en rekke tiltak for raskt å styrke den sivile beredskapen, deriblant etablering av mobilbasert befolkningsvarsling. Stortinget sluttet seg til forslaget og det ble bevilget midler til etablering av befolkningsvarsling basert på cell broadcast-teknologi.

Cell broadcast er et system for umiddelbar befolkningsvarsling gjennom mobilnettet. Under forutsetning av at telefoner er påslått, vil et varsel sendt gjennom dette systemet mottas av mobiltelefoner som befinner seg i et definert område, med egen høy varslingstone og tekst.

– Vi bevilget penger til dette i vår og vi er glade for at vi raskt får det på plass, Det var viktig for regjeingspartiene å komme videre med dette prosjektet fordi dagens varslingssystem ikke er dekkende for hele befolkningen og ikke kan gi konkret informasjon, sier Mehl. 

42 millioner kroner

DSB bekrefter i en pressemelding torsdag at avtalen med Everbridge er signert, Avtalen har en verdi på 42 millioner kroner. Everbridge leverer fra før nasjonale varslingssystemer i over 20 land.

Kontrakten har en varighet på opptil 12 år og omfatter etablering, drift og vedlikehold av statens del av varslingssystemet. Denne løsningen skal videre kobles mot mobilnettene, gjennom mobiloperatørene.

– Med denne løsningen får vi en betydelig styrking av befolkningsvarslingen i Norge. Vi har fortsatt Sivilforsvarets tyfoner, men den nye mobilvarslingen blir mye mer presis og mottas direkte på alle telefoner i et definert område, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB i meldingen. 

– Vi jobber nå tett sammen med leverandøren, politiet, Nkom og mobiloperatørene for å få på plass løsningen, fortsetter hun.

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.