MILJØ

Mjøsfisk-spisere testes

Blod- og urinprøver skal analyseres.

Hensikten er å finne ut om de som spiser denne fisken, får høyere innhold av PCB (polyklorerte bifenyler) og PBDE (polybromerte difenyler) i kroppen enn folk flest.

Det er mulig for flere å melde seg på, opplyser SFT.

Flere prosjekter skal gi bedre oversikt over utbredelse og tilførsler av bromerte flammehemmere, PCB og kvikksølv og andre miljøgifter til Mjøsa.

En million kroner er bevilget til dette, og SFT har satt i gang flere undersøkelser.

Sedimenter undersøkes, likeså utlekking fra deponier. Lagesild i innsjøen og stasjonær fisk i Vorma blir undersøkt. Dessuten skal det undersøkes hvilken betydning langtransporterte tilførsler har kontra lokale bidrag av giftutslipp.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.