Mjøsbedrifter sammen mot offshore

Mjøsbedrifter sammen mot offshore
Raufoss Industripark. Bilde: Akershus Eiendom

Formålet med tiltaket er å styrke bedriftenes konkurranseposisjon i underleveranser til olje- og gassindustrien. I første omgang tar en sikte på økte leveranser av komponenter og systemer til undervanns produksjonsanlegg for olje og gass. Dette er et marked hvor EAB Engineering på Gjøvik har en sterk posisjon.

Prosjektet vil etablere en operativ nettverksmodell med forpliktende samarbeid. Det vil bli gjennomført konkrete tiltak for at bedriftene totalt sett skal styrke sin konkurransekraft og kapasitet.7 bedrifter

I prosjektet deltar 7 komplementære, selvstendige bedrifter. I tillegg til EAB Engineering og Mjøsplast deltar TotAl-bedriftene CHSnor AS på Moelv, Thune Produkter AS på Hamar, Raufoss Industrial Tools AS og Intek Enterprise AS på Raufoss, samt Protomek AS på Lena i Østre Toten.

Prosjektet er medfinansiert av Innovasjon Norge, Næringsrådet i Gjøvikregionen og Ringsaker kommune.Investeringene øker

De samlede investeringene i norsk olje- og gassvirksomhet ble i 2009 på 136 milliarder kroner. Dette er det høyeste investeringsnivået noen gang registrert på norsk sokkel. Etter en nedgang i 2010 forventes en ny investeringstopp på 144 milliarder i 2011. Videre vekst er forventet.

Flere norske selskaper har betydelige markedsposisjoner i leveranser til oljeindustrien internasjonalt. Dette gjelder ikke minst til anlegg for undervanns olje- og gassproduksjon.

Det forventes at markedet for denne typen anlegg vil øke i årene framover. Utbyggingsprosjekter i Brasil er et eksempel på dette.TotAl-gruppen på Raufoss er en industriell nettverksorganisasjon med 41 medlemsbedrifter i Oppland, Hedmark og Buskerud. Formålet med nettverket er utvikling og vekst i bedriftene.

EAB Engineering AS på Gjøvik utvikler og leverer produkter og systemer for undervanns produksjon av olje og gass. Selskapet har over 20 spesialiserte ansatte, men bidrar også til betydelig sysselsetting hos sine underleverandører innenfor mekanisk produksjon.Les mer om: