Mjøsa under lupen

  • Miljø

Fredag 28. mai vil fylkesmenn og politisk ledelse i de tre mjøsfylkene, ordførerne i kommunene rundt Mjøsa, Mattilsynet, Vassdragsforbundet for Mjøsa og fylkesmennenes miljøvernavdelinger møtes for å gå gjennom miljøsituasjonen for Norges største innsjø.

Siden det ble registrert høye konsentrasjoner bromerte flammehemmere i mjøsfisk i vår, har myndighetene måttet svare på mange spørsmål. Brev fra fylkesmenn og politikere om saken danner grunnlaget for møtet.

Det er Statens forurensningstilsyn og fylkesmannen i Hedmark som har fått møtet i stand.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå