BYGG

Mistillit i byggenæringen

RETT FRA LEVRA: Jørgen Festervoll ga byggenæringen inn. Han snakket om mistillit, frykt, grådighet og om tredoble installasjoner der en hadde vært nok.
RETT FRA LEVRA: Jørgen Festervoll ga byggenæringen inn. Han snakket om mistillit, frykt, grådighet og om tredoble installasjoner der en hadde vært nok. Bilde: Joachim Seehusen

Det kom frem under en konferanse om integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, ITB, rett før påske.

Mistillit

Knyttet til at Standard Norge har sluppet en ny og oppgradert ITB-standard kalte bransjeorganisasjonen Integra til møte. Byggenæringen fikk sitt pass påskrevet.

I virkeligheten er det ikke mange av de tekniske installasjonene som er integrerte, det koster penger.

– Det er en mistillit mellom aktørene i denne bransjen som jeg aldri før har sett, noe sted. Alle frykter at alle andre vil lure dem og alle vil ha mest mulig av kaken. Byggenæringen har mye å vinne på å jobbe annerledes, sa Jørgen Festervoll, partner i ADAPT Consulting AS.

Festervoll har skrevet en 16 siders introduksjon til ITB på vegne av Integra.

Enhet

ITB handler om å planlegge tekniske installasjoner bedre og tidligere og få dem til å fungere som en enhet. Slik er det sjelden i dag.

– Jeg har sett bygg med tre forskjellige bus-systemer der et hadde vært nok. Jeg har også sett bygg med tre bevegelsessensorer i hvert kontor. byggherren får en merkostnad på tre til fem prosent ved ikke å bruke ITB, og da er jeg veldig forsiktig. Sannsynligvis er merkostnadene langt høyere, sa Festervoll.Sviktende samarbeid

Bjørn Holm, direktør for prosjekt og utvikling i Entra Eiendom uttrykte misnøye med rågivernes evne til samarbeid.

– Mange av de store er internasjonale selskaper. Vi vet at blant i Danmark og i England er de kommet langt med ITB og vi ønsker samarbeid. Men det vi opplever er at kontorene i Oslo ikke engang klarer å samarbeide med den som sitter i Drammen.

Han var ikke mindre kritisk til entreprenørenes holdninger til tekniske installasjoner.

– De store entreprenørene nedprioriterer tekniske anlegg. Dette må snus – 180 grader, forlangte Holm fra talerstolen.

Han mente et besøk på brakkeriggene viste hvor prioriteringene ligger hos entreprenørene.

– Hvis du går inn på en brakkerigg så finner du at 90 prosent av ledelsen er på betong og tømmer mens kun ti prosent av ledelsen er på tekniske instalasjoner. Dette må det blir en endring på.

MÅ SNU: Byggenæringen må snu 180 grader og legge større vekt på tekniske installasjoner, forlangte Bjørn Holm fra Entra Eiendom.
MÅ SNU: Byggenæringen må snu 180 grader og legge større vekt på tekniske installasjoner, forlangte Bjørn Holm fra Entra Eiendom. Joachim Seehusen

Vanskelig

En slik endring kan bli tøff å få til. Chrstian Joyce fra Avantor brukte ventilasjonsanlegg som eksempel på hvor vanskelig det kan være.

– Det finnes ikke noe land der det investeres mer i ventilasjonsanlegg enn i Norge, og det finnes knapt noe land der brukerne er mindre fornøyd enn i Norge, hevdet han.

Men han så lys i tunnelen, og mente at kundene nå begynte å kreve mer. Det bør de nok, skal vi tro Bjørn Holm.

– Når vi kjøper en bil til 500 000 kroner tar vi det for gitt at alt virker som det skal. Men når vi kjøper et bygg til en halv milliard får vi hakeslepp og blir overrasket om alt virker. Vi kan ikke ha det slik.Fra dag en

Alle ITB-entusiastene var skjønt enige om en ting: Skal bedre integrasjon av tekniske anlegg lykkes så må det med fra dag én, og ansvaret må gis til en person med tilstrekkelig kompetanse og som blir gitt nødvendig myndighet.

– Stadig flere bygg har gode enkeltløsninger, men faktisk funksjonalitet er noe helt annet. Det er svært få bygg med god ITB. Hovedgrunnen er man begynner å tenke på det for sent, sa Ferstervoll

Bjørn Holm var helt enig.

– De som kan styringssystemer må få mer makt. I våre nyeste kontrakter overtar vi ikke de tekniske anleggene før etter et år. Vi vil se at de virker i alle årstider med skiftende temperaturer.

Tekniske installasjoner tar større og større andel av kostnadene i et byggeprosjekt. I dag er det langt mer enn styring av lys, ventilasjon og klima. Det er adgangskontroll, alarmer, bookingsystemer i hoteller og nær sagt alt mulig som kan styres ved hjelp av elektronikk og datasystemer.Samrøre

Christian Joyce forsøkte å kjøle ned ITB-begeistringen lite grann.

– Vi ser også at integrasjon av og til går over i samrøre. All styring bør være intuitiv. Det jeg ser i våre installasjoner er at jo mer intuitive de er, jo mer blir de brukt.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.