MENINGER

Misforstått samrøre

Tommy Rudihagen
5. nov. 2004 - 13:37

Det virker som tilgangen til risikokapital på nytt stiger. En kombinasjon av statlige fond og privat venturekapital øker muligheten for realisering av gründernes ideer og drømmer. Ventureselskapene spesialiserer seg gjerne innen et teknologiområde, et marked, eller velger bedrifter i en gitt fase av sin utvikling. Noen spesialiserer seg sågar på å restrukturere og oppkapitalisere middelmådige bedrifter de mener har et urealisert potensiale.

Utviklingen er interessant, og reflekterer et viktig poeng; Det er ikke kun kapital, men kapital i kombinasjon med tilgang til den kompetanse bedriften mangler, som hjelper gründerne fra idè til produkt - eller fra drøm til marked. Investorenes direkte eller indirekte deltakelse i bedriftenes utvikling, ikke bare bidrar til kontroll med egen kapital, men øker sannsynligheten for fullgod operasjonell gjennomføring. At venturekapitalen spesialiserer sine tjenester og satsingsområder, øker kvaliteten, og gir flere suksesser.

Når statlige risikokapital, slik som Såkornfondet etablert høsten 2003, i tillegg har distriktspolitiske ambisjoner, kommer dette i konflikt med de private fondenes tankesett og fokus. Vurderingene blir mer kompliserte, og kombinert med rentekrav fra staten, lar resultatene vente på seg. Mens ventureaktiviteten stiger, står "Ryan-fondet" urørt. Også til skade for distriktene.

Problemet er samrøre mellom innovasjons- og distriktspolitikk. Det finnes utallige eksempler på dårlige prosjekter ute i distriktene som er realisert (og gått dukken) ved hjelp av offentlige midler og støtteordninger.

Må da distriktspolitikken vike for kapitalinteressene?

Nei. Det finnes andre virkemiddel i distriktspolitikken. Årsaken til manglende innovasjon i regionene og distriktene skyldes ikke mangel på risikokapital. Det skyldes tradisjon, manglende infrastruktur, eller at de som "vil noe" flytter til storbyen. Her er utdanningstilbudet og her er den første jobben. Innlands- og regionsuniversiteter, flytting av statlige foretak og tilsyn ut av Oslo, full utbygging av bredbånd, gode kommunikasjonsløsninger og brukbar kommuneøkonomi, er mye bedre distriktspolitikk enn å stille krav til hvor statlig og privat risikokapital skal kanaliseres.

Med ressurssterke personer og god infrastrukturen ute i regionene, kommer de gode ideene og de gode gründerne herfra. Da vil privat (og statlig) risikokapital rette sine øyne hit. Ikke fordi de blir tvunget, men fordi det er smart. Så kan venturekapitalen bidra med sin spesialkompetanse, uavhengig av om bedriften holder til i Vika eller på Vinstra.

Tommy Rudihagen

Ansvarlig redaktør

Les mer om: