MIRIS

Miris-gründer nekter å betale eks-partner etter dom

Vil heller gjenåpne motpartens konkursbo og gi pengene til kreditorene.

Miris-gründer Jan Gunnar Mathisen er daglig leder i Innovasjon og Eiendom som ble dømt i Moss tingrett i år.
Miris-gründer Jan Gunnar Mathisen er daglig leder i Innovasjon og Eiendom som ble dømt i Moss tingrett i år. (Foto: NTB Scanpix/Miris)

Vil heller gjenåpne motpartens konkursbo og gi pengene til kreditorene.

Teknisk Ukeblad skrev tirsdag at Miris-gründer Jan Gunnar Mathisen skulle møtt en tidligere samarbeidspartner i Borgarting lagmannsrett samme dag. På kort varsel ble ankeforhandlingen avlyst etter at selskapet Mathisen leder trakk anken.

Dermed blir en dom fra Moss tingrett stående, der samarbeidspartneren og selskapet hans blir tilkjent 780.000 kroner.

Bakgrunnen er at fauskeværingen Tor Allan Furnes og Mathisen i 2017 signerte en samarbeidsavtale om flere eiendomsprosjekter. Furnes hevdet blant annet at han brakte det spektakulære Svart-prosjektet inn i samarbeidet.

Svart er i dag signalprosjektet til Miris. Konseptet er et plusshotell ved Svartisen, som etter planen skal produsere mer strøm enn det bruker.

Furnes hevdet at han ikke fikk penger i tråd med avtalen og saksøkte daværende Miris Eiendom i 2018. I starten av 2019 ble selskapet dømt til å utbetale pengene, og kort tid etter skiftet selskapet navn til Innovasjon og Eiendom.

Les også

Vil ikke betale

I dommen i tingretten ble selskapet Miris-gründeren leder, dømt til å utbetale Furnes et forskudd på 280.000 kroner. I tillegg ble de dømt til å utbetale et lån til selskapet hans på 500.000 kroner, totalt 780.000 kroner.

Det dømte selskapet vil nå ikke utbetale pengene til Furnes, det kommer frem i et prosesskriv som de i går sendte lagmannsretten.

I stedet vil de forsøke å få gjenåpnet en konkurssak mot Furnes personlig. Bakgrunnen er at det i 2016 ble åpnet konkurs mot ham, etter at han ikke betalte et skattekrav.

De mener det er mer riktig at hans personlige konkursbo skal ta hånd om pengene.

De krever også at Furnes betaler deres kostnader for både tingretten og lagmannsretten, til tross for at de tapte saken i tingretten og trakk anken.

– Opptrådte illojalt

Teknisk Ukeblad har spurt Mathisen hvorfor anken ble trukket. I forbindelse med dette har vi mottatt et prosesskriv som Innovasjon og Eiendom leverte lagmannsretten på mandag.

Her heter det at de etter «en totalvurdering» har kommet til at ankeerklæringen frafalles.

Her gjentas argumentene om at de ikke er ansvarlig for kravene Furnes fremmet i saken og at det er deres klare oppfatning at Furnes ikke tilførte eiendomsprosjekter i tråd med avtalen.

De mener at Furnes’ krav, blant annet om at han skal ha bragt det spektakulære Svart-prosjektet inn i samarbeidet, er uten rettslig eller faktisk forankring.

De hevder også at eventuelle verdier som hører til Furnes og selskapet hans, skulle gått til kreditorene og boet etter at Furnes gikk personlig konkurs.

Under rettssaken kranglet Furnes og eiendomsselskapet blant annet om verdien av et større eiendomsprosjekt ved inngangsporten til Lofoten – det såkalte Møysundet.

Furnes anførte at prosjektet hadde høy verdi – mens Innovasjon og Eiendom mente det motsatte.

Fra Miris' salgspresentasjon i 2017. Viser fire av prosjektene Furnes og Mathisen strides om.
Fra Miris' salgspresentasjon i 2017. Viser fire av prosjektene Furnes og Mathisen strides om. Skjermbilde: Miris

Nå hevder motparten at Furnes ikke ga korrekte opplysninger ved konkursbehandlingen mot ham, ved blant annet å holde dette prosjektet utenfor bobehandlingen.

«I motsetning til det Furnes opplyste til bostyrer under konkursbehandlingen, presenterte han samtidig som han var under konkursbehandlingen prosjekter og betydelige verdier (...)», heter det i skrivet. 

De hevder at Furnes opptrådte illojalt ovenfor konkursboet.

Videre hevder de at Furnes har hatt «stort fokus på å spre feilaktig informasjon til presse og aksjonærer».

De skriver videre at de har tilbudt en minnelig løsning som overstiger beløpet Moss tingrett tilkjente Furnes.

Les også

Vil ha dekket omkostningene

Teknisk Ukeblad har forelagt advokaten til Furnes påstandene i prosesskrivet. Han sier at de er sterkt uenige i påstanden om at de skal dekke motpartens saksomkostninger.

– Vi kommer til å sende krav om å få dekket saksomkostningene, uavhengig av hva de skriver i dette prosesskrivet, sier advokat Terje Holst Stifjell.

Avokaten har følgende kommentar til at Innovasjon og Eiendom skriver at de ikke vil utbetale noe beløp til Furnes.

– Tingrettsdommen er tvangsgrunnlag, sier advokaten om dette.

Etter dommen i tingretten begjærte advokaten utlegg og namsmannen tok i april utlegg for én million kroner i en varebil som tilhører Miris.

Avviser påstander om konkursen

Advokaten mener det heller ikke er grunnlag for å gjenåpne konkurssaken.

– Boet er avsluttet ved kjennelse november 2016. Tingretten kan avsi kjennelse om å gjenåpne det, men da må det foreligge grunnlag, og det mener vi ikke foreligger, sier han.

Advokaten forteller at de forholder seg helt rolig til at motparten varsler at de vil forsøke å få gjenåpnet bobehandlingen. 

Han avviser påstandene om at det er holdt tilbake opplysninger til boet.

– Bostyrer var fullt inneforstått med alle eiendommene som var omfattet her. Jeg er trygg på at bobehandlingen ikke vil bli gjenåpnet, sier han.

Han legger også til at en opsjon på en eiendom ikke har noen verdi for en bostyrer.

– Det er ingen hemmelighet at han har hatt økonomiske problemer, men det betyr ikke at eiendommene hans ikke har hatt verdi. Han hadde ikke selv midler til å utvikle de ulike eiendomsprosjektene, sier advokaten.

Borgarting lagmannsrett opplyser at det ikke er avsagt kjennelse om saksomkostningene i saken ennå.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å innhente en kommentar til prosesskrivet fra Jan Gunnar Mathisen, uten at vi har mottatt dette.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå