ENERGI

Minsker falltapet

Bruk av en fleksibel duk i råsprengte krafttunneler testes for tiden i Håen kraftverk, som er eid av TrønderEnergi og ligger fem sør for Trondheim. Modellforsøk og beregninger som er utført tidligere, viser at den såkalte Grøner-duken kan redusere falltapet i råsprengte tunneler med opptil 70 prosent av det opprinnelige.

Hovedprinsippet er at et rør laget av en fleksibel, men svært solid duk, installeres i tunnelen. Det er vann på begge sider av røret. – Et lite innvendig overtrykk holder røret utspent i en sirkulær form på samme måte som for en ventilasjonsduk, forklarer Tom Jacobsen, leder av G-Flow og en av oppfinnerne av duken.

Selskapet ble etablert i slutten av mai i år. I tillegg til Statkraft Grøner som er største eier, eies selskapet av Såkorninvest Midt-Norge, Agder Energi, TrønderEnergi, Grøners Stiftelse, Tom Jacobsen og Lars Jenssen. De to siste er også oppfinnerne som står bak teknologien.

Glatt rør

Røret vil i prinsippet ikke være i kontakt med tunnelveggen. Vannet vil dermed strømme gjennom et helt glatt, jevnt rør med vesentlig mindre falltap enn i en ujevn tunnel. Metoden er ikke avhengig av noen bevegelige deler. I Håen kraftverk testes duken i 400 meters lengde i en fire km lang avløpstunnel med et tverrsnitt på 12 kvadratmeter. I denne tunnelen ligger forholdene svært godt til rette for forsøkene.

– Vi er veldig godt fornøyd med prøvene så langt. Vi er ikke ferdige med å anlysere alle måledata, men det ser ut til at gevinsten er som beregnet, sier Jacobsen. Testene vist at duken danner et glatt hydraulisk rør som står stille når tunnelen er helt vannfylt.

– I mai var det tre år siden Grøner-duken så dages lys. Det skjedde i hodene til noen av de ansatte i det som den gang het Grøner Trondheim AS, men som nå er Statkraft Grøners Avdeling i Trondheim. Siden har det blitt arbeidet med utvikling og kommersialisering, forteller Jacobsen. I oktober i fjor fikk de patent på duken.

Modellforsøk 1999

Vinteren 1999 ble Statkraft SF, Selmer og Protan trukket inn i utviklingsarbeidet, og sommeren samme år ble det gjennomført et modellforsøk hos Sintef. – I tillegg til å redusere falltapet i råsprengte tunneler med opptil 70 prosent, kan betydelige reduksjoner i utstøpte og fullprofilborede tunneler oppnås. Videre kan duken hindre forurensing i drikkevannstunneler, hevder Jacobsen.

Duken er produsert av Protan AS. I hver ende benyttes en spesielt sterk kvalitet, fordi det er her belastningene er størst. Denne kvaliteten tåler hele 8000 N strekk pr. fem centimeter. Midtseksjonene er laget av en normal kvalitet, men også denne er så sterk at bare noen få prosent av kapasiteten utnyttes under normal drift. Hele duken veier fem tonn.

I tillegg til eierne av selskapet er en rekke andre aktører involvert i forsøkene. – Statkraft SF har vært med, og i flere omganger har vi mottatt støtte fra NFR. EBL kompetanse er også med og bidrar til forsøket. I vinter fikk vi tilsagn fra SND til etablering av det nye selskapet og gjennomføring av forsøket. Både Selmer og Protan bidrar til forsøket ved at de leverer tjenestene til sterkt reduserte priser, sier Jacobsen.

Måleprogram

Et omfattende måleprogram er iverksatt i forbindelse med forsøket. En rekke trykksensorer gir svar på hvor stor gevinsten blir. Duken er utstyrt med strekklapper, slik at det kan måles hvor store belastninger den blir utsatt for. I den nederste konus er det montert en undervannskamera, slik at det er mulig å følge med på hvordan duken oppfører seg. Dette er ikke minst interessant med hensyn til hva som skjer ved endringer i vannføringen.

Sintef og selskapet FDB (Flow Design Bureau) er engasjert for å beregne dukens dynamiske oppførsel. Dette arbeidet ble påbegynt før installasjonen, og resultatene har vært brukt til å bestemme den endelige utformingen.

Les mer om: