SAMFERDSEL

Miniradar rydder flystripa

SER ALT: En ny millimeterradar kan avsøke en rullebane for uønskede objekter helt ned i fire cm størrelse på få sekunder.
SER ALT: En ny millimeterradar kan avsøke en rullebane for uønskede objekter helt ned i fire cm størrelse på få sekunder. Bilde: LPS
Stein Bekkevold
2. nov. 2005 - 08:00

Radaren vil gjøre start og landing enda sikrere og ulykker à la Concorde i Paris kan utelukkes.

Vancouver International Airport er første kunde.



Air France Concorde fikk for snart tre år siden en løs bit av en flaps-styreskinne fra et Continentalfly rett opp i tanken. Kraftig brann oppsto og flyet styrtet i kanten av en hotell like før det skulle nødlande på naboflyplassen Le Bourget.

En på hver rullebane

En slik ulykke hadde i dag ikke vært mulig på flyplassen ved Vancouver, fordi den har installert den første engelske objektradaren.



Radarene kalles Tarsier og skanner hver sin rullebane 24 timer i døgnet. Bildene presenteres i sanntid ved en pult i kontrollsentralen.

Ser 3 km

Foreløpig må skjermen være bemannet for å være effektiv, men bildegjenkjenning kan senere forenkle vaktoppgaven, opplyser QuinetiQ. Da varsler radaren så fort den ser noe, men ellers tier den stille.

Den er alt nå så finstilt at den ser objekter på størrelse med fyrstikkesker på tre kilometers avstand.



Radaren kan senere kalibreres slik at den også varsler fugler, trafikk på rullebanen (annet enn fly), snødriver og så videre.

Ikke på OSL

Oslo Lufthavn Gardermoen og andre norske storflyplasser har ifølge talsmenn for Luftfartsverket, ikke slikt utstyr og har inntil videre ingen konkrete planer på å anskaffe det heller.

De har normal bakkeradar der tårnet kan se fly- og kjøretøybevegelser.

Testes i UK -USA

Tarsier-radarene er nå til utprøving på flyplasser som Heathrow utenfor London, J.F. Kennedy utenfor New York, og på Royal Air Force’s Boscombe Down i UK.

Flyplassledelsen i Vancouver sier at de sparer tid og øker sikkerheten; manuell avsøking av hver av de to lange, parallelle rullebanene tar minst 45 minutter. Radarene gjør det på få sekunder.

Les mer om: