SAMFERDSEL

Mindre upopulær bomring

Vegsjef Sidsel Sandelien skriver i en pressemelding at utviklingen klar, selv om tallet går opp og ned hvert år. Siden etableringen for 11 år siden har publikum blitt stadig mer positive til bomringen. Dette henger sammen med at publikum har sett og opplever daglig hvordan midlene er blitt brukt til en økt vegbygging i Oslo og Akershus. I 1989 var 30 prosent positive.

En viktig forklaring er om husstanden disponerer bil eller ikke. Økning i antall biler som husstanden disponerer, gir en negativ effekt på holdningen. Utdanningsnivået er en annen faktor: De med høyt utdanningsnivå er gjennomgående mer positive til bomringen.

Unge er mer positive enn eldre, og kvinner mer positive enn menn.

Les mer om: