SAMFUNN

Mindre til vei - mer til bane

Det skal brukes 80 millioner kroner mindre til asfaltering av riksveiene, mens Gardermobanen får 10,3 millioner mer til drift og vedlikehold.

Man håper at dette skal kunne dekkes inn ved økt inntektskrav, les dyrere billetter. Staten gjør det enkelt for seg ved å pålegge Gardermobanen en ny bruksavgift pr. kjørte togkilometer. Ny avgift er kr 20,85 per kilometer.

Samtidig får NSB tilført 20 millioner kroner ekstra fordi regjeringen har bestemt å gjeninnføre el-avgiften. Statens kjøp av persontransport med tog blir derfor dyrere.

Alle gebyrer fra Statens vegvesens side vil bli økt med nærmere 48 millioner kroner, for - som det litt lakonisk heter - å skaffe rom for tilleggsbevilgninger.

- Reduksjonen står i skarp kontrast til behovet. Det trengs elleve milliarder kroner for å utbedre virkningene av tidligere forsømt vedlikehold, sier direktør Jan-Terje Mentzoni i Transportbrukernes Fellesorganisasjon.

Han legger til at det i Nasjonal Transportplan 2006-2015 - som nylig ble fremlagt av regjeringen, legges opp til å bruke noe mer penger til vei-vedlikehold. Begrunnelsen da var svikten i vedlikeholdsbevilgningene over flere år, og at dette medfører at landets vei-kapital forringes.

For NSB's og Jernbaneverkets del er akkumulert etterslep enormt; det ble alt i 1985 av daværende NSB-sjef Rambjør anslått til "minst ni milliarder" kroner, regnet som oppsamlede avvik mellom diverse Stortingsmeldinger og faktisk bevilgede beløp. Hva reelt akkumulert beløp i dag, tjue år senere, oppgår til, har ingen i de to selskapene foreløpig villet uttale seg om.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.