Mindre stank fra kompost

  • Miljø

Det er Norsk Jordforbedring og Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap (søir) som i dag sliter med stank fra et anlegg for bioavfall.

Daglig leder Odd-Erling Lange sier til Østlendingen at om anlegget ikke blir luktfritt, så vil plagen i alle fall bli sterkt redusert.

Dansk teknologi skal benyttes. Det blir et fleksibelt anlegg som kan utvides etter behov.

Det kan behandle forskjellig bioavfall som slam, husholdningsavfall og avfall fra matvareindustrien.

Generelle EU-krav og kontrollbehov ligger også bak beslutningen om å skåne omgivelsene for dagens ubehagelige stank.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå