INDUSTRI

Mindre penger fra industrien

Bilde: CAMILLA AADLAND
Camilla Aadland
2. mars 2009 - 15:20

Foreløpige tall for 2009 er 20 prosent lavere enn tilsvarende anslag gitt for fjoråret, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Svakere for metallindustrien

2009 vil dermed ligge på linje med 2007, noe som er høyt resultat historisk sett på tross av nedgangen.

Metallindustrien er blant næringene som sliter. Omfattende etterspørselsvikt etter metaller fører til en kraftig nedgang i investeringer i metallindustrien, trolig ned 40 prosent fra SSBs undersøkelse i november.

Solcellindustrien bidrar

Næringene oljeraffinering og kjemisk industri bidro til fjorårets oppgang.

Mye av oppgangen for kjemisk industri skyldes bygging av nye produksjonsanlegg innenfor solcellerelatert virksomhet. I tillegg kom omfattende oppgradering av allerede eksisterende anlegg i disse næringene.

Andre næringer med merkbar vekst i investeringene var trelast- og trevareindustri, metallindustri og maskinindustri.

Les mer om: