OLJE OG GASS

Mindre olje og gass enn ventet

FAKTA:

  • Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 202 millioner oljeekvivalenter – tilsvarende 1,3 milliarder fat – i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
  • Forekomstene antas å ha en nettoverdi på minst 500 milliarder kroner, men verdipotensialet kan være rundt tre ganger så høyt.
  • 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.
  • Forekomstene fordeler seg slik: Nordland VI med 43 prosent, Nordland VII (21 prosent), Troms II (20 prosent), Eggakanten (7 prosent), Vestfjorden (5 prosent) og Nordland V (4 prosent).

(©NTB)

Oljedirektoratet anslår at det finnes olje- og gassforekomster under havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen til en nettoverdi av 500 milliarder kroner, men poengterer at usikkerheten er stor. I beste fall kan det ligge framtidige inntekter som er nesten tre ganger så høye i området.

Anslagene viser at det til sammen finnes olje- og gassforekomster tilsvarende 202 millioner oljeekvivalenter eller 1,3 milliarder fat. To tredeler av funnene er olje, resten er gass. Det kom fram da direktoratet redegjorde for funnene etter seismikkskytingen i området de tre siste årene.

– ODs anslag viser at det dreier seg om forekomster på fem-seks Goliat-felt. De videre prosessen vil vise hvordan vi forholder oss til det, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Overleverte rapport

Rapporten ble overlevert Riis-Johansen fredag formiddag. Den skal gå inn i beslutningsgrunnlaget regjeringen skal bruke når de tar avgjørelsen om å åpne hele, deler eller ingen av de omstridte områdene. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til beregningene.

– Vi mener dette gir et tilstrekkelig grunnlag for å beslutte om det skal åpnes for petroleumsvirksomhet, men for å ta rede på hvor store ressursene er må det bores letebrønner, sa oljedirektør Bente Nyland.

De største forekomstene anslås å ligge i feltet Nordland VI med 43 prosent av de anslåtte ressursene. Nordland VII og Troms II antas å inneholde omtrent like store forekomster til sammen.

Resten er fordelt på Nordland V, Vestfjorden og Eggakanten med henholdsvis 4, 5 og 7 prosent av forekomstene.

Stor usikkerhet

Avhengig av hvordan man velger å gå fram hvis det åpnes for olje- og gassutvinning, ligger det et betydelig større inntektspotensial enn de anslåtte 500 milliarder kronene skulle tilsi. Ved en trinnvis utbygging av områdene, basert på ny kunnskap blant annet fra eventuell letevirksomhet, kan nettoverdien av forekomstene totalt komme opp i 1.400 milliarder kroner basert på en oljepris på 97 dollar fatet, ifølge Oljedirektoratet.

Verdiene og forekomstene er uansett betydelig lavere enn de mange anslagene som har versert de siste årene. Fra industriens hold har det vært framholdt at havbunnen i området inneholder hele 3,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

– Vi forventer å finne mindre nå enn vi gjorde tidligere. Men får vi ny informasjon om de faktiske forekomstene vil dette bildet kunne endre seg, sa Nyland. (©NTB)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.