FORUM

Mindre klimatull er nødvendig

23. feb. 2009 - 14:46

I TU nr. 0709 kommenterer Jørgen Randers solforsker Brekkes artikkel (TU 0609) som blant annet påpeker det pågående klimahysteri med CO 2-fokus.

Randers kommentar er svært interessant. For første gang virker det som han har fjernet seg fra sine tidligere dommedagsprofetier. Han er nå enig med Brekke i at det er mange andre forhold enn mennesket som influerer på klimaet og antyder at disse kanskje kan ha større innflytelse enn den menneskelige.

Jeg tror også Randers kan ha rett i at den globale temperaturøkning på 0,7 grader de siste hundre år kan skyldes CO 2-utslipp. Dette stemmer ganske godt med teoretiske utregninger av Hessbjerg (2008).

Det er derfor ganske uforståelig at Miljødepartementet, Bellona og Randers argumenterer knallhardt for å bruke milliarder av kroner på rensing av den livgivende CO 2 for å slippe ut kreftfremkallende aminer (TU 0709).

Dette for å forhindre en sannsynlig marginal effekt på ca + 0,7 grader fram til år 2100 når det er en rekke andre forhold som påvirker klimaet, og som vi ikke har tilstrekkelig viten om eller kan påvirke.

Disse forhold kan være solflekkaktivitet, kosmisk stråling, skydannelser og havstrømmer for å nevne noen. Ingen av disse forholdene er viet særlig betydning i FNs klimapanel (IPCC) når de forespeiler en global temperaturøkning på 3-5 grader innen år 2100.

Denne spådom fremkommer ved at de underlig nok har brukt en skaleringsfaktor for CO 2-pådriv slik at modellen kan beskrive temperaturutviklingen fra 1975-2000. Deretter ekstrapoleres denne kurvemodellen fram til 2100.

At temperaturøkningen 1975-2000 overveiende sannsynlig skyldes andre faktorer, indikeres av de siste åtte års globale temperaturutvikling. Temperaturen er redusert i denne perioden hvor CO 2 i atmosfæren har hatt sin største økning.

Vi må nok innse at vår viten er utilstrekkelig til å spå om fremtidig klima. Vi må foreløpig innrette oss som best vi kan etter naturens luner og ikke sløse bort våre ressurser på unyttig CO 2-rensing. Hvem har forresten sagt at livet på jord er best tjent med klimaet i 1960?

Randers bekymring for skiføret i Nordmarka er nok ikke særlig velbegrunnet og kan for tiden anbefales på det «varmeste».

Gunnar Tandberg

Cand. real.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.