ENERGI

Mindre gift i vann

Overvåking av bekker med stadig bedre analysemetoder viser at vannet er mindre forurenset av pesticider fra landbruket enn før.

Dels kommer dette av at de farligste stoffene er tatt ut av markedet - og andre stoffer brukes i mindre omfang enn tidligere. Men bøndene er også mer aktsomme enn før.

De fleste pesticider kan ha skadelige virkninger på vannlevende organismer, men benyttes for å bekjempe ugras og skadedyr og hindre sykdommer på plantene.

Jordforsk driver overvåkingsprogrammet Jova, på oppdrag fra Statens Landbruksforvaltning og Statens forurensningstilsyn.

Jord- og vannovervåking i landbruket benyttes til å dokumentere miljøeffektene av de viktigste driftsformene innen landbruket.

Det benyttes til nasjonal og internasjonal rapportering av oppnådde miljømål og ved søknad om godkjenning av pesticider.

Programmet viser også at det er mindre tap av næringsstoffer til vann enn tidligere. Mindre nitrogentap er meget positivt sett i lys av økte nedbørmengder og ustabile vinterforhold.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.