ENERGI

Mindre dioksin

Dette går fram av tall fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Utslippene skal reduseres ytterligere.

En av årsakene til nedgangen i dioksinutslippene siden 1980-tallet er strenge krav til industrien fastsatt av SFT. Utfasing av klorholdige innsatsstoffer har også bidratt til den positive utviklingen. Et renseanlegg på magnesiumfabrikken på Herøya i Grenland ga alene en reduksjon på om lag 500 gram årlig til vann og 25 gram årlig til luft i perioden fra 1985 til 1990. Nedlegging av pelletsverket i Sør-Varanger ga også merkbart utslag på statistikken med 40 gram mindre dioksin årlig til luft fra 1995 til 1998.

Dioksiner er en samlebetegnelse på en gruppe av 75 ulike klorerte dioksiner og 135 ulike klorerte furaner. De giftige egenskapene varierer. Det tar lang tid å bryte ned dioksin i naturen, og stoffene akkumuleres i næringskjeden.

Les mer om: