Mindre dioksin

  • energi

En ny fabrikk kan redusere utslippene av dioksin til vann med 99 prosent og til luft med 90 prosent, mener Statens forurensningstilsyn (SFT). Dagens utslipp er små, ett gram til vann og to gram til luft, men dette er de største utslippene i distriktet.

I Danmark etterlyses dioksinanalyser. Dels er dette på grunn av EU-krav, dels ønsker danskene å få oversikt over offentlige og private utslipp. De 65 kommunale forbrenningsanleggene er særlig i søkelyset, skriver Ingeniøren. (lh)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå