ARBEIDSLIV

Mindre dioksin

Også vannkvaliteten ved anlegget er blitt bedre. I tillegg vil kommunen rydde opp i nærmiljøet rundt anlegget.

For å kunne gjennomføre dette arbeidet, lagret kommunen 15.000 tonn avfall i sommer. Denne kjempehaugen med husholdningsavfall vil bli energigjenvunnet i løpet av året.

Det nye anlegget gjenvinner 4,5 MW mer av røykgassens energiinnhold enn tidligere. Det betyr at ti prosent mer av denne energien kommer fjernvarmenettet til gode.

Utslipp av støv, tungmetaller og dioksiner ligger nå 50 prosent under kommende EU-krav. Anlegget kostet 38 millioner kroner.

Les mer om: