Mindre avfall

Dette konkluderte Utvalget for avfallsreduksjoner da de overrakte Miljøverndepartementet sin rapport.

Utvalget mener at produkter må designes for lengre levetid.

De foreslår at avfallsforebygging organiseres av en egen virksomhet finansiert gjennom et eget fond.