NETTARKIV

Milliardverdier forvitrer

Ukeblad Ukeblad
14. okt. 2002 - 16:07

VA-VERKENE PRODUSERER LEKKASJEVANN for 500 millioner kroner årlig. Ledningene forfaller raskere enn de rehabiliteres. Utskiftingstakten må dobles.

Det ligger 77.000 kilometer hovedledninger for vann og avløp nedgravd i norske kommuner. Det tilsvarer nesten to ganger rundt jordkloden langs ekvator. Verdien er anslått til 150 milliarder kroner. En tredel er bygget for over 30 år siden, noe er veldig gammelt og begynner å bli dårlig. Bransjen mener utskiftingstakten av gamle rør burde gå dobbelt så raskt som i dag. Kvaliteten på nyanlegg er blitt dårligere, utviklingen går i diametralt feil retning. Budsjettert levetid for dagens nye ledninger er over 200 år. Da er det meget alvorlig at slurv og slendrian kan kreve renovering av rørene etter bare få år.

Det er et overtramp å slå seg til ro med at vi har råd til store lekkasjer på drikkevannet fordi de fleste vannverk har nok vann. Det er rent, renset og behandlet vann vi fører ut i grunnen. Folkehelseinstituttet opplyser at tall fra 1998 viste at det i alt lekker ut rundt 220 liter daglig for hver nordmann. Forbruket er bare ubetydelig høyere, 230 liter. Gjennomsnittsprisen på vann i Norge er 1,1 øre pr. liter og 1,6 øre per liter avløpsvann. VA-verkene omsetter for 5,5-7 milliarder kroner årlig, nærmere 5000 ansatte.

Professor Oddvar Lindholm ved Norges Landbrukshøgskole har tatt utgangspunkt i at det lekker ut 223 liter daglig per person, og at lekkasjene i Norge er på rundt 45 prosent, mens kommunene oppgir 35 prosent. Dersom halvparten av dette går ut i naturen og resten inn i avløpsrenseanlegget, har han beregnet de årlige kostnadene for produksjon av lekkasjevann til rundt 500 millioner kroner.

Lindholm viser til sammenlikning at de prosentvise lekkasjene fra drikkevannsnettet i Danmark er sju, i Sverige mellom 14 og 18 mens det i Finland og England er rundt 16 prosent.

Når vannledninger er trykkløse på grunn av reparasjoner eller av andre grunner, kan det lekke vann inn i dårlige rør. Kvaliteten på dette vannet kjenner ingen. Men dette kan være en av mange årsaker til at vi i Norge har 100.000-300.000 sykedøgn i året på grunn av dårlig drikkevann. Folkehelseinstituttet regner med at mange sykdomstilfeller kan stamme fra smittestoffer i drikkevann fra mindre vannverk uten tilfredsstillende kvalitetssikring.

LEIF HAALAND er fagredaktør i Teknisk Ukeblad

Les mer om: