OLJE OG GASS

Milliarder til CO2-fangst på Mongstad

Terje Riis-Johansen. Mongstad.
Terje Riis-Johansen. Mongstad. Bilde: Mona Sprenger

Det var fredag at regjeringen i en stortingsproposisjon la fram forslag om fullmakt til å investere i senteret.

Andel

Regjeringen foreslår at staten får en andel i prosjektet på inntil 80 prosent, og at StatoilHydro får 20 prosent. Statens andel vil bli redusert når nye industrielle partnere står klare.

– Det er viktig at vi, som den dominerende partneren i dette arbeidet, sikrer fremdriften i prosjektet ved at vi legger fram forslag til beslutning nå, slik at vi får de nødvendige fullmakter, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Milliarder

Han tar sikte på å ta en beslutning i saken mot slutten av første kvartal.

Etableringen av teknologisenteret vil ta om lag to og et halvt år, og regjeringen anslår investeringskostnaden til 5,2 milliarder kroner.

Regjeringens mål er at senteret skal bli en arena for utvikling, testing og kvalifisering av teknologi, og bidra til å spre teknologien til utlandet. Senteret vil dessuten være til nytte for forskning ved universiteter og i andre forskningsmiljøer.