NYHETER_BYGG

Milliarder renner ut

Kloakkledningenes levetid i Danmark er sterkt overdrevet.

Ledningene som ble lagt i 1960-årene har ikke 100 års levetid, de holder bare i 40 år. Dette mener tekniske sjefer og TV-inspektører i Danmark, følge tidsskriftet " Ingeniøren ".

Anleggssjef i Odense Vandselskab, Gerda Hald, skylder på dårlig arbeid, dårlige betongblandinger og manglende tilsyn. At levetiden er så kort, kan gi kommunene økonomiske problemer.

Økende problemer

Peter Ellesgaard i et av Skandinavias beste TV-inspeksjonsfirmaer, er enig i kritikken. Firmaet har sett økende problemer uten at noen reagerer.

Formann i Kommunernes Landsforening, Kurt Hockerup, mener kritikken er sterkt overdrevet. Det er opp til hver enkelt kommune å ivareta egne kloakksystemer.

Gerda Hald er kritisk til at kommunene ikke prioriterer sjekk av rørene - og dermed kan renovere feil rør.

Norge verre

I Norge koster dårlige vann- og avløpsnett kommunene en milliard kroner årlig. Det mener professor Oddvar Lindholm ved Institutt for tekniske fag ved NLH og Niva.

Hvis dagens fornyelsestakt fortsetter, vil ikke ledningsnettet bli skiftet ut før det er 200-300 år gammelt! Gjenanskaffelsesverdien på de kommunale VA-anleggene er på minst 400 milliarder kroner.

Til Kommunalteknikk sier Lindholm at bare produksjonsprisen på lekkasjevann er 200 millioner kroner årlig. Gjenanskaffelsesverdien på vann- og avløpsnettet er beregnet til 342 milliarder kroner med et tillegg på 42 milliarder kroner for stikkledningene. Lindholm konkluderer med at ledningsnettet må utbedres for nærmere to milliarder kroner årlig. Han frykter at gebyrene må økes for at dette skal kunne gjennomføres.

Flere vannskader

Lindholm mener norske vannlekkasjer kan være på på over 40 prosent. De danske lekkasjene skal være på skarve 7 prosent. I Sverige er de 14-18 prosent, mens Finland og England ligger på rundt 16 prosent.

Mens vannskadeutbetalingene i 1983 var på 293 millioner kroner, var de på hele to milliarder kroner i 2001. Men Lindholm mener kostnadene er på nærmere tre milliarder kroner. 10 prosent av vannskadene mener han skyldes ikke tidsmessige, dårlig dimensjonerte eller dårlig vedlikeholdte VA-systemer.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.