KRAFT

Milliard-minus for Statkraft

Kvartalsrapporten er klar.

STATKRAFT: Økte inntekter, negativt resultat.
STATKRAFT: Økte inntekter, negativt resultat. Bilde: SCANPIX

Statkraft hadde et resultat i fjorårets fjerde kvartal på minus 1 milliard kroner, mot pluss 285 millioner kroner i samme periode i 2011.

Forklaringen ligger i nedskrivninger og urealiserte tap.

Økte driftsinntekter

Det statseide selskapet hadde driftsinntekter i de tre siste månedene i fjor på nær 10,5 milliarder kroner, noe som er en oppgang fra rundt 5,5 milliarder kroner i samme periode året før.

«Resultatet før skatt i kvartalet var negativt hovedsakelig grunnet nedskrivninger knyttet til europeisk gasskraft og urealiserte tap på aksjeposten i E. ON SE. Det nordiske markedet var i kvartalet preget av lite nedbør, lave temperaturer og høy produksjon. Den gjennomsnittlige kraftprisen lå 9 prosent høyere enn samme kvartal året før», heter det i selskapets kvartalsrapport.

Økt produksjon

Blant delene av selskapet som bidrar positivt til resultatet, er kraftproduksjonen i Peru og Filippinene.

Den samlede produksjon til Statkraft var 16,3 terrawattimer (TWh) i fjorårets siste kvartal. Det er en økning på 4 prosent fra siste kvartal i 2011.

Les også:

Statkraft bygger vindpark i Skottland  

Du risikerer å betale for svensk vind

De 10 mest populære teknologi-arbeidsplassene  

Les mer om: