Miljøvennligere buss

Overgang fra diesel til naturgass til fremdrift av busser gir store miljømessige gevinster. NOx reduseres med 80 prosent, CO2 med 10 prosent, svovelutslipp blir nesten borte mens tungmetaller og sot reduseres med 90 prosent i følge Samferdsel. (lh)

Les mer om: